Courses

PATA’s Tourism Destination Resilience (TDR) course responds to the need for a more resilient tourism industry to address not only the current COVID-19 pandemic, but the next crisis that will surely follow.

The course consists of ten (10) modules that cover all the necessary steps towards destinations’ resilience and long-term sustainability. Certificates are provided upon completion of each module and the course.

ENGLISH

Tourism Destination Resilience

Learn how to build destination resilience with PATA's Tourism Destination Resilience Course. The 10-module course provides micro-certificates for each module and a Certificate of Completion to those who successfully complete the Final Course Quiz.
VIETNAMESE

Khả năng phục hồi điểm đến du lịch

Cùng tìm hiểu về cách xây dựng khả năng phục hồi điểm đến qua Khóa học về Khả năng phục hồi điểm đến du lịch của PATA. Khóa học này bao gồm 10 bài học, cung cấp chứng chỉ cho riêng từng bài học và một Giấy chứng nhận hoàn thành cho những người hoàn thành tốt bài kiểm tra cuối khóa.
BAHASA INDONESIA

Ketahanan Destinasi Pariwisata

Ikuti Kursus Ketahanan Destinasi Pariwisata oleh PATA untuk mempelajari bagaimana cara membangun ketahanan destinasi pariwisata. Kursus yang berisi 10 modul ini menyajikan sertifikat mikro untuk setiap modulnya dan sebuah Sertifikat Penyelesaian Kursus bagi yang berhasil menyelesaikan hingga Kuis Akhir Kursus.
KHMER

ភាពធន់នៃគោលដៅទេសចរណ៍ (TDR) ភាសាខ្មែរ

សិក្សាស្វែងយល់ពីរបៀបបង្កើតភាពធន់នឹងគោលដៅជាមួយនឹងវគ្គសិក្សាភាពធន់នៃគោលដៅទេសចរណ៍របស់ PATA ។ វគ្គសិក្សាទាំង ១០​ ម៉ូឌុល នឹងផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រខ្នាតតូចសម្រាប់ម៉ូឌុលនីមួយៗ និងវិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាដល់អ្នកដែលបានបញ្ចប់កម្រងសំណួរវគ្គចុងក្រោយដោយជោគជ័យ។
MANDARIN

旅游目的地复原力

通过 PATA 旅游目的地复原力课程,了解如何建立目的地恢复力。一共 10 个模块课程为,其中每个模块提供证书,成功完成期末课程测试的学员将获得结业证书。
THAI

ความปรับตัวฟื้นฟูของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว

เรียนรู้วิธีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวปรับตัวฟื้นฟูกับ หลักสูตรความปรับตัวฟื้นฟูของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Tourism Destination Resilience หรือ TDR) โดย PATA ในแต่ละบทเรียนจากทั้ง 10 บทเรียน คุณจะได้รับประกาศนียบัตรย่อย และประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา และเสร็จสิ้นการทำบททดสอบสุดท้าย

Calculate Your Tourism Destination Risk Exposure

PATA’s Tourism Destination Risk Exposure Tool calculates and reports your risk exposure.

Take the Resilience Assessment

PATA’s resilience assessment is both a process and outcome that enables tourism destinations to withstand adversity and bounce forward from crisis and disasters.