You ARE NOT currently logged in.

Please login or register to access the courses.

You can click on the courses below to see the course outline.

Courses

ENGLISH

Tourism Destination Resilience

Learn how to build destination resilience with PATA's Tourism Destination Resilience Course. The 10-module course provides micro-certificates for each module and a Certificate of Completion to those who successfully complete the Final Course Quiz.
VIETNAMESE

Khả năng phục hồi điểm đến du lịch

Cùng tìm hiểu về cách xây dựng khả năng phục hồi điểm đến qua Khóa học về Khả năng phục hồi điểm đến du lịch của PATA. Khóa học này bao gồm 10 bài học, cung cấp chứng chỉ cho riêng từng bài học và một Giấy chứng nhận hoàn thành cho những người hoàn thành tốt bài kiểm tra cuối khóa.
BAHASA INDONESIA

Ketahanan Destinasi Pariwisata

Ikuti Kursus Ketahanan Destinasi Pariwisata oleh PATA untuk mempelajari bagaimana cara membangun ketahanan destinasi pariwisata. Kursus yang berisi 10 modul ini menyajikan sertifikat mikro untuk setiap modulnya dan sebuah Sertifikat Penyelesaian Kursus bagi yang berhasil menyelesaikan hingga Kuis Akhir Kursus.
KHMER

ភាពធន់នៃគោលដៅទេសចរណ៍ (TDR) ភាសាខ្មែរ

សិក្សាស្វែងយល់ពីរបៀបបង្កើតភាពធន់នឹងគោលដៅជាមួយនឹងវគ្គសិក្សាភាពធន់នៃគោលដៅទេសចរណ៍របស់ PATA ។ វគ្គសិក្សាទាំង ១០​ ម៉ូឌុល នឹងផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រខ្នាតតូចសម្រាប់ម៉ូឌុលនីមួយៗ និងវិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាដល់អ្នកដែលបានបញ្ចប់កម្រងសំណួរវគ្គចុងក្រោយដោយជោគជ័យ។
CHINESE

旅游目的地复原力

通过 PATA 旅游目的地复原力课程,了解如何建立目的地恢复力。一共 10 个模块课程为,其中每个模块提供证书,成功完成期末课程测试的学员将获得结业证书。

Edit Profile

You must be logged in to edit your profile.